Skicka gratis SMS
SMS för Sverige
Affiliates
Bulk SMS
Information för utvecklare

Vid 'SMS Meddelande' vi uppmuntrar utvecklare att använda sig av vår SMS-gateway, via en mängd olika webbtjänster.

Våra SMS-tjänster kan delas in i 'betala för att använda' eller 'omvänd ut'. Betala som du använder, är där för utvecklare företaget betalar oss 4p per text som skickas i förväg. Vända ut tjänster där exploatören företag betalar ingenting, men mottagaren av budskapet kommer att ha möjlighet att betala för att läsa det.

  Betala per gång Omvänd Charged
Kostnaden för utvecklare Från 4p per SMS Gratis
Kostnad för mottagaren Gratis Variabel
Täckning Globalt Utvalda länder
Web Service


Provkod :
C# :
Visual Basic:
Java:
Inbound SMS: Cloud Answering Machine.com

 

Meny
Hemsida
Utvecklare
Bulk SMS
Kundutveckling


Reklam

Internationella sajter för att skicka gratis SMS: UK |Ireland |Australia |Germany |Austria |Switzerland |France |Belgium |Spain |Portugal |Czech Republic |Netherlands |Sweden |South Africa |Norway |Malaysia |Denmark |Estonia |Poland |USA |Slovakia |Latvia |Lithuania |Finland |Serbia |Romania |Russia |Greece |Cyprus |Hong Kong |Slovenia |Israel |Hungary |Italy |Luxembourg |